Παρουσίαση του προγράμματος «Σχολεία ανοιχτά στην προστασία του κλίματος και στην εξοικονόμηση ενέργειας, Αθήνα ? Βερολίνο, 2017 – 2019»

Στις 3/3/2022 έγινε παρουσίαση του προγράμματος «Σχολεία ανοιχτά στην προστασία του κλίματος και στην εξοικονόμηση ενέργειας, Αθήνα ? Βερολίνο, 2017 – 2019» στο οποίο συμμετείχε το σχολείο μας,  σε σεμινάριο εκπαιδευτικών από τον διευθυντή του σχολείου.

Sorry, no comments or trackbacks are allowed on this post.