Ε2-Εθελοντική εργασία ελεύθερης επιλογής θέματος

(2-10-2015)Ε2-Εθελοντική εργασία με θέμα :”Τα ζώα που ζουν κοντά μας”

(21-10-2015)Ε2-Εθελοντική εργασία με θέμα: “Διάστημα”

(16-10-2015)Ε2-Εθελοντική εργασία με θέμα: ” ΟΙ Δεινόσαυροι”

(12-10-2015)E2- Εθελοντική εργασία με θέμα:  “Με τη δική μου ματιά”

 (12-10-2015)E2- Εθελοντική εργασία με θέμα: “Ο τροχός”

Sorry, no comments or trackbacks are allowed on this post.