Συμμετοχή στο πρόγραμμα LOOP

Το σχολείο μας συμμετέχει στο πρόγραμμα LOOP «Ενισχύοντας εκπαιδευτικούς με τη μέθοδο mentoring», σε συνεργασία με 3 δημόσιες αρχές στον εκπαιδευτικό τομέα, 6 πανεπιστήμια και 4 ερευνητικούς οργανισμούς από 7 ευρωπαϊκές χώρες.

Sorry, no comments or trackbacks are allowed on this post.