Συμμετέχοντας στο Δίκτυο «Σχολεία για το κλίμα, Νησίδες ανθεκτικότητας και αλλαγής»

Συμμετέχοντας στο Δίκτυο «Σχολεία για το κλίμα, Νησίδες ανθεκτικότητας και αλλαγής», λάβαμε έπαινο από την υπεύθυνη περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας.

Sorry, no comments or trackbacks are allowed on this post.