Πρόγραμμα ανακύκλωσης

Την Τρίτη 19 και Τετάρτη 20 Νοεμβρίου οι μαθητές των Γ’ Δ’ Ε’ και ΣΤ’ τάξεων παρακολούθησαν πρόγραμμα για την ανακύκλωση, με σκοπό την ενημέρωση και τα οφέλη της, την ανάδειξή της ως την πιο αποτελεσματική λύση στη διαχείριση των απορριμμάτων συσκευασίας, καθώς και την επισήμανση ορθών πρακτικών για την αποτελεσματικότερη συμμετοχή τους στη διαδικασία της ανακύκλωσης.

Sorry, no comments or trackbacks are allowed on this post.