Παρακολούθηση προγράμματος ενέργειας από τη “WWF”

Την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου τα τμήματα Δ1, Ε1, και ΣΤ1 παρακολούθησαν περιβαλλοντικό πρόγραμμα με θέμα την κλιματική αλλαγή από τη “WWF”.

Τα μέλη των ενεργειακών ομάδων προσπάθησαν να ερμηνεύσουν και να αξιολογήσουν τις πράξεις του ανθρώπου απέναντι στο φυσικό περιβάλλον. Μέσα από ευχάριστες δραστηριότητες τους δόθηκε η ευκαιρία να προβληματιστούν, να παίξουν, να μάθουν και να βρουν λύσεις για ένα βιώσιμο μέλλον.

    

Sorry, no comments or trackbacks are allowed on this post.